Więźba

Jest konstrukcją, składającą się z rożnych, zazwyczaj drewnianych elementów, mając wpływ na ukształtowanie całego dachu. Stanowi podstawy szkielet nie tylko dachu, ale także hełmu i kopuły, która dźwiga całość pokrycia. Wcześniej belki wiązar, ustawianych prostopadle d kalenicy, łączono za pomocą złączy ciesielskich. Niekiedy malowano je tak zwaną smołą, w celu zapobiegania przyczepiania się drewno jadów, które w dawnych czasach były bardziej powszechne, niż obecnie. Wyróżniamy więźbę krokwiową, połączoną z jętką, czy też storczykową. Obok więźb, które wykonuje się za pomocą drewna. Stosuje się więźbę stalową, która składa się z kratownic. Są one nitowane, bądź spawane. Wiązar jest podstawowym elementem nośnym, który ma niewątpliwy wpływ na całość. Posiada on kształt trójkąta w więźbie, składającego się z wielu ukośnych krokwi i tak zwanego tramu, czyli dostawionej belki poprzecznej. Używa się go równolegle, zwykle w odstępach jedno metrowych, w niektórych z rodzajów dachów, krzyżuje się ze sobą. Budowaniem dachu zajmują się dekarze. Jest to praca ciężka i niebezpieczna. Konieczne jest stosowanie zabezpieczeń. Nie każdy może zająć się robieniem dachów. Do tego niezbędna jest szeroka wiedza.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes