Wartość rynkowa nieruchomości

Powszechnie przyjmuje się, że wartość rynkowa ma odwzorowywać cenę danej nieruchomości, która jest możliwa do uzyskania na oznaczonym, pod względem czasu i miejsca, rynku. W rzeczywistości jednak określona przez urząd wartość rynkowa to zaledwie przybliżenie. Jest to, bowiem tylko prawdopodobna cena, którą można uzyskać na rynku nieruchomości. Dużą rolę w wycenie nieruchomości pełnią rzeczoznawcy majątkowi. Na podstawie ich opinii jest ustalana wartość rynkowa. Są upoważnieni nie tylko do wyceny nieruchomości, lecz też przedmiotów trwale z nią związanych. Rzeczoznawca sporządza wycenę w formie pisemnej, pod postacią tak zwanego operatu szacunkowego. Wskutek wyceny ustala poza wartością rynkową, również wartość odtworzeniową, katastralną, a także proponowaną wartość bankowo-hipoteczną. Ponadto w związku z wyceną ustalane są koszty odbudowy obiektów budowlanych, drzewostanów, plantacji i zasiewów. Wartość rynkową ostatecznie określają organy administracji oraz sądy. Podczas ustalania wartości rynkowej uwzględnia się przeciętne ceny nieruchomości na danym obszarze, np. miasta, miejscowości. Również stan nieruchomości jest brany pod uwagę.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes