Strop

Omawiane pojęcie nie zawsze wiąże się jedynie z budownictwem. Strop, bo to właśnie o nim mowa, w aspekcie działalności człowieka, jaką jest budownictwo, definiowany jest jako poziomy element konstrukcji. Składnik ten pełni przede wszystkim funkcję elementu oddzielającego poszczególne kondygnacje wzniesionego, bądź będącego w trakcie budowy budynku. Warto wspomnieć o tym, że strop ma za zadanie przeniesienie ogromnego obciążenia na pionowe elementy. Wśród nich wymienia się słupy oraz ściany. Górna powierzchnia elementu budowlanego, jakim jest strop, charakteryzuje się tym, że właśnie na niej układa się podłogę. Zaś powierzchnia dolna wiąże się z tym, że jest najczęściej elementem, który kojarzy się z sufitem. To właśnie ta część budynku pokrywana jest tynkiem. Warto wspomnieć o fakcie, że strop pełni mnóstwo funkcji. Najważniejszą z nich jest oczywiście kwestia, że strop przenosi stałe obciążenie. Oczywiście aspekt ten wiąże się z ciężarem własnym oraz ciężarem działowych ścian. W kontekście poddasza , strop przenosi ciężar więźby dachowej. Warto wspomnieć także o tym, że omawiany element ma za zadanie przenoszenie obciążeń użytkowych. Nasz dom ma być trwały i bezpieczny. Dzięki wytrzymałym stropom taki właśnie jest.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes