Schody

Zapewne wiemy, czym są schody, ale czy wiemy, czego się składają i jak jest wykonywana ich konstrukcja. Są one konstrukcją budowlaną, która służy do komunikacji pieszej pomiędzy różnymi poziomami powierzchni użytkowej budynku lub terenu. Przede wszystkim składają się z biegów oraz spoczników. Między tymi biegami schodowymi znajduje się wolna przestrzeń, która jest wydzielona pionowymi płaszczyznami, zwana duszą schodów. Klasyfikacja schodów jest także ogromna i dzieli się pod różnymi względami. Pierwsze z nich to schody ze względu na przeznaczenie, i pozwala to odróżnić miedzy sobą schody główne, boczne, piwniczne, strychowe, pożarowe itp. Są także schody dzielone ze względu na ich usytuowanie, czyli dzieli się je od położenia w danym pomieszczeniu, czy budynku, są to schody na przykład wewnątrz budynku, prowadzące z zewnątrz do budynku oraz służące do połączenia kilku kondygnacji. Jak wszystko także i schody dzielimy pod względem rodzaju materiału, dzięki któremu powstały i mamy do dyspozycji schody drewniane, kamienne, ceglane, metalowe, czy żelbetonowe. Można je także dzielić pod względem nachylenia oraz kształtem rzutu, czy liczbę danych biegów.

Zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomościami zarządza zarządca nieruchomości. Zajmuje się prowadzeniem oraz nadzorem obsług nieruchomości. Planuje zadania i sposoby realizowania ich, mające na celu zachowanie nieruchomości w dobrym stanie, a także jej rozwoju. Jest również doradcą w tym zakresie. Zarządca może pełnić swój zawód tylko wtedy, jeśli posiada licencję, którą uzyskuje się poprzez ukończenie studiów podyplomowych dotyczących zarządzania nieruchomościami, bądź mieć wyższe wykształcenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, a następnie odbyć staż. Dawniej wymagany był także egzamin. Zarządca nieruchomości może być przedsiębiorcą lub pracownikiem najemnym. Jeśli firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, może zatrudniać pracowników bez licencji, ale tylko osoba z licencją jest upoważniona do nadzorowania czynności innych pracowników. Zazwyczaj prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje też administrowanie. Polega ono na prowadzeniu czynności bieżących, które dotyczą obsługi nieruchomości. Administrowanie polega zatem na wykonywaniu przeglądów technicznych i kontroli, napraw, konserwacji, sprzątania, a także wywozu odpadów.

Użytkowanie wieczyste

Charakterystyczne dla naszego cywilnego prawa użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym. Dotyczy ono nieruchomości gruntowych. Użytkowanie wieczyste polega na tym, że nieruchomość gruntowa, która jest własnością Skarbu Państwa, bądź jednostki terytorialnej (powiatu, gminy lub województwa), nadana zostaje w użytkowanie na okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Prawo to powstało w 1961 r., a dokładniej 14 lipca. Istnieje pewne podobieństwo między użytkowaniem wieczystym, pochodzącej z rzymskiego prawa dzierżawy wieczystej oraz własności podzielonej, która wywodzi się z prawa feudalnego. Oddający w użytkowanie nadal jest właścicielem gruntu. Pobiera też coroczną opłatę od użytkownika. Ten z kolei posiada prawo korzystania z gruntu. Jeśli z gruntem są związane budynki, to użytkownik również ma do nich prawo własności. Może domagać się przedłużenia użytkowania, a właściciel ma prawo odmówić tylko w przypadku, gdy ma to niekorzystny wpływ na interes społeczny o dużym znaczeniu. Jeśli użytkownik wykorzystuje grunt w sposób nieokreślony w umowie, użytkowanie wieczyste zostaje rozwiązane.

Budownictwo

Z czym jest związane budownictwo? Jest związane z budowa, konserwacją oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Budownictwo posiada obecnie wiele odmian, na przykład dzielimy je na mieszkaniowe, użyteczności publicznej, przemysłowe, komunikacyjne, górnicze, energetyczne, wodne, rolnicze czy wojskowe. I w ciągu dziejów budownictwo coraz bardziej się rozwijało. Dlatego można je podzielić jeszcze na wykonane metodami tradycyjnymi, uprzemysłowionymi oraz mieszanka, czyli tradycyjne i częściowo uprzemysłowione. Budowlą dziś możemy nazwać każdy obiekt budowlany, który został stworzony w wyniku świadomej inicjatywy człowieka i możemy do niej zaliczyć chociażby mosty, drogi, tory kolejowe, pomniki oraz tunele itp. Natomiast budynkiem nazywamy obiekt, który jest związany z gruntem i posiada wydzieloną przestrzeń za pomocą przegród budowlanych, a jego charakterystyczna cecha, to fundament i dach. Tak więc do budownictwa możemy zaliczyć zarówno budowanie, jako praktyka oraz nauka, która dostrzega się już w szkołach, choć i tam nakładają przede wszystkim nacisk na praktyczne podejście do zawodu. Dlatego budownictwo, czyli technika wznoszenia i konserwacji budynków ma dziś ogromne znaczenie.

Budownictwo a jego fizyka

Trzeba przyznać rację temu, że wszelkie rozwiązania techniczne w budownictwie są związane z naukami przyrodniczymi. Przede wszystkim w budownictwie jest wykorzystywana chemia oraz fizyka. To właśnie znajomość takich przedmiotów umożliwia nam wykonanie poważnych projektów. Taka znajomość fizyki, która jest na przykład jest związana z zachodzącymi w materiałach procesami fizycznymi pomaga nam projektować budynki z uwzględnieniem oszczędności energii oraz ochronę tych budynków przed czynnikami szkodliwymi, mogą to być chociażby drgania, hałas lub nadmierne zawilgocenie. Fizyka jest także związana z chemią, która ułatwia w budownictwie właściwy dobór materiałów budowlanych pod kątem ich wpływu na nasze zdrowie. Ważną rolę odgrywają tutaj przede wszystkim konstrukcja przegród zewnętrznych. To ich struktura wpływa na rodzaj wielu procesów fizykalnych. Takie przegrody posiadają także swoje funkcje. Jakie? Na przykład ochrona przed ucieczką ciepła, przed hałasem, czyli związane z akustyką pomieszczenia oraz przed wilgocią w danym budynku. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że budownictwo jest związane z fizyką i ma ona bardzo duży wpływ na cała konstrukcję budynku.

Budownictwo starożytne

Dzisiaj jest wykorzystywana tak zwana nowoczesna technologia w budownictwie, co powoduje poprawienie nakładów oraz jakości budynku. Ale nieraz warto cofnąć się w przeszłość, aby zauważyć, jaką techniką budownictwa posługiwali się wtedy. Bardzo ciekawym zjawiskiem są chociażby piramidy. To one zostały stworzone tysiące lat temu, a mimo wszystko przetrwały do dziś. Może się ta ich technika starożytna wydawać śmieszna, ale gdy się bliżej temu przyjrzymy, to stwierdzimy, ze byli oni naprawdę dobrymi budowniczymi. Widać to na przykład w proporcjach, jakie dobierali i ich dokładność pod tym względem. Ich celem było przede wszystkim pochować w odpowiedni sposób faraona, ale skupiali na tym niektórzy cale swoje życie. Nie było wtedy dużych maszyn, ciągników, koparek. Wszystko musieli wykonywać ręcznie. Dlatego budowa nieraz trwała ponad 30 lat. Ich konstrukcje były dokładne pod względem ustawienia ścian. Wiele osób twierdzi, że nigdy nie dojdziemy do takiej precyzji, jaką wtedy stosowali, gdyż przechylenia się piramid były prawie nie odczuwalne i niewykrywalne, a dzisiaj nawet najlepszy budynek ma skłonność do ciągłych przechyłów. Widać więc wyraźnie, że już budownictwo starożytne cechowało się dokładnością i dzisiaj możemy brać z nich przykład.

Dachy

Także i dachy są dla nas rzeczą wszechobecną. Nazywamy nim tak zwane przykrycie budynku składające się z konstrukcji nośnej. Jakie ma zadanie dach? Przede wszystkim osłania ona wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi, słońcem czy wiatr, poza tym przenosi obciążenia od śniegu i wiatru. Zapewne dostrzegamy, że dachy posiadają także swoje uzupełnienie, tym uzupełnieniem są chociażby rynny. To właśnie dach nadaje budynkowi dany kształt, ukazuje całość budynku. Może albo urozmaicić cała konstrukcję, albo ją obrzydzić. W historii budownictwa dostrzegamy, że dachy posiadały funkcje plastyczną i kolorystyczną i to one kształtowały krajobraz miejski. Kształtowało się naprawdę wiele stylów w budownictwie i miały one również swoje odwzorowanie w kształcie i konstrukcji dachów. Dzisiaj technika kompletnie się zmieniła, jest na wysokim poziomie i ciągle się rozwija, dlatego dzisiaj, mimo iż pierwotne przeznaczenie dachów się nie zmieniło, to technika wykonania, czy stosowanych materiałów uległą diametralnej zmianie. Każdy z nas dostrzega obecnie na własnych oczach jego zastosowanie. Wynika to z faktu, że każdy z nas gdzieś mieszka, a rzadko gdzie spotyka się dom bez dachu.

Nowoczesne technologie

Obecnie dostrzegamy, ze coraz więcej osób oraz państw inwestuje w budownictwo. Jest to bardzo ważna oraz dobra inwestycja. Każdy z nas może się przyczyniać do takiego rozwoju. Widać to na przykładzie wielu budynku, które przyciągają nasze oko. Nie chodzi tutaj o wspaniałe piramidy zbudowane tysiące lat temu, lecz o nowoczesną technologię. Zaliczyć do niej można budynki, które posiadają ogromną wysokość, blisko 1km. W wielu krajach postanawia się stawiać coraz to nowsze i lepsze budynki. Wszystko zależy od ich przeznaczenia. Niektórzy chcą przede wszystkim zarobić, dlatego ich budynki cechują się dużą ilością pomieszczeń. Lecz inni starają się inwestować w coś nowego, co może przyciągnąć nasze oko. Taki budynek to może być na przykład wieża Eiffla. Takie budynki naprawdę są niesamowite i powinno się coraz więcej tworzyć takich budowli. Przede wszystkim są one piękne i przyciągają drugich. Także różne systemy, które wykorzystuje się podczas budowania uległy zmianie. Dziś wielu projektantów ma za zadanie stworzyć dom, z jak najmniejszymi kosztami. Aby to uczynić musi szukać alternatywnych rozwiązań. To dzięki nim może zmniejszyć koszty, nie pogarszając projektu budynku. To, z czego i w jaki sposób chcemy stworzyć nasz budynek zależy od nas. Mamy obecnie wiele możliwości.

Co kryje się pod pojęciem katastru?

Publicznym rejestrem danych o nieruchomościach oraz ich właścicielach jest kataster, który utożsamia się zgodnie z prawem z Ewidencją Gruntów i Budynków. Powstał on już 4000 lat temu w cywilizacji Egiptu, a później istniał także w Cesarstwie Rzymskim. Zawiera informacje, które dotyczą przede wszystkim położenia, powierzchni, klas gleboznawczych gruntu, a jeśli chodzi o budynki to głównie ich położenie, przeznaczenie oraz dane techniczne. Kataster zakłada Księgi Wieczyste i je prowadzi. Z pojęciem katastru związany jest podatek katastralny, który jest niczym innym jak sposobem opodatkowania, przy czym jego wysokość zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Zgodnie ze sprawiedliwością podatkową, jest on płacony proporcjonalnie do wartości nieruchomości, która określana jest mianem katastralnej oraz fiskalnej. Zostaje ona ustalona wskutek masowej wyceny. Podczas określania tej wartości bierze się pod uwagę także różnice między nieruchomościami oraz ich wartości rynkowe. Powszechnie przyjmuje się, że wartość rynkowa jest wyższa o około 30% od wartości katastralnej. Do ustalenia wartości katastralnej służą mapy i tabele taksacyjne.

Budownictwo, zawód

Dzisiaj na budownictwo przykłada się szeroką wagę. Dlaczego? Przecież to ono decyduje jaki rozwój posiada dany kraj oraz ukazuje innym w jakich żyjemy warunkach. Każdy z nas ma z budowaniem dzisiaj styczność, ale niektórzy starają się udoskonalać pod tym względem. W jaki sposób? Obecnie jest wiele szkół, które specjalizują się w budownictwie, może to chodzić o krajobraz, gospodarkę przestrzenną, architektura czy jakich określony profil. Wszystko zależy od naszych upodobań. Obecnie możemy wybrać odpowiednią szkołę dla nas samych. Dlatego warto tą decyzję przemyśleć, bo będzie ona miała wpływ na wyniki naszego dalszego życia. Wiadomo, że po takich szkołach warto szkolić się jeszcze dalej. Obecnie skończenie technikum budowlanego nic nam nie zapewni, aby być w tym dobrym i mieć jakieś wykształcenie, a co za tym idzie doświadczenie, to warto wybrać się na studia. Tam też możemy wybrać określony profil. Na przykład jeśli w technikum interesowaliśmy się jedną sprawą, na przykład architekturą, a po skończeniu tej szkoły stwierdzamy, że chcemy robić coś innego w tym kierunku, to możemy dobrać odpowiedni profil studiów dla siebie. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy budowniczy może mieć wpływ na rozwój ogólnego budownictwa.
Strona 8 z 10« Pierwsza...678910
line
Designed by Elegant Themes