Rodzaje materiałów

Bez dodatków materiałów, nie powstaje nic. W budownictwie odgrywają one bardzo ważną rolę. Dzięki nim stoją budynki, wieżowce, trzymają się wszystkie konstrukcje. Budowle mają to do siebie, że często ich architektami są wybitni ludzie i to w większości oni mają wpływ na materiał, jaki zostaje wykorzystany. Muzeum w Bilbao dla rodziny Gugensheima, dzięki konstrukcji zyskało bardzo interesujący materiał, jakim była miedziana blacha. Wymyślono ją w celach lekkości, a także przestrzenności budynku. Sam materiał układali najwięksi i najlepsi architekci. Ich ekipy potrafiły pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, aby stworzyć coś wyjątkowego. Jest to jeden z najtrudniejszych budynków, jaki został do tej pory. Znajduje się w pierwszej dziesiątce, najbardziej skomplikowanych budowli świata. Po pierwsze jest to poprzez wzgląd na formę, a po drugie poprzez wzgląd na samego architekta i materiał, jaki użyli budowlańcy. Fachowcy odkryli, że w każdym mieście znajduje się jakaś budowla, której powstanie mrozi krew w żyłach. Wiele takich budynków czy budowli nadawać by się mogło do rozbiórki. Są dosyć niebezpieczne, nie wybudowane zostały zgodnie z zasadami budowlanymi. I często decyzje o rozbiórce zostają podjęte.

Cement

Występuje jako jedno z twardych spoiw, używanych w przemyśle budowlanym, które po zmieszaniu z wodą, daję twardość, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Używany w przemyśle budowlanym, głównie do wykonywania tynków, zapraw, betonów, czy zalewania fundamentów. Otrzymuje się go poprzez wypalanie w wysokiej temperaturze, a następnie poprzez zmielenie jego składników, co jeszcze bardziej go wzmacnia. Istnieje kilka rodzajów i odcieni cementu. Wszystkie jednak zamykają się w skali szarości, ale istnieje możliwość cementu barwionego, a konkretniej tynku. Cement portlandzki, jest uzyskiwany poprzez prażenie, z drobnych margli, a także wapieni, które się miesza z gliną. Cement anhydrytowy otrzymuje się z siarczanu wapienia z dodatkiem katalizatorów. Cement glinowy otrzymuje się w wyniku zmieszania się wapienia z tak zwanym boksytem. Kolejnym może być cement hutniczy, który jak sama nazwa wskazuje jest używany przez klasę robotnicze, wykorzystuje się do niego miałki żużel wielkopiecowy, a także klinkier cementu portlandzkiego. Taki cement dostępny jest w wielu sklepach budowlanych czy hurtowniach. Można również pokusić się o wykonanie go samemu. Trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić.

Budynek

Pojęcie budynku, inaczej określa się jako pojęcie budowli, w której przy pomocy przegród budowlanych, wydzielane są pomieszczenia, przeznaczone pod pobyt stały dla zwierząt. Wykorzystuje się go w celach stałego zamieszkania, bądź umieszczenia w nim zwierząt, czy przekształcenia na magazyn. Wyróżnia się budynek gospodarczy, w którym umieszcza się składowisko narzędzi budowlanych, czy spełnia on rolę stróżówki. Jest niewielkim budynkiem, niekiedy będącym dodatkiem do tak zwanej obory. Kolejnym rodzajem jest budynek korytarzowy. W nim dostęp do wszystkich pomieszczeń, zapewniają właśnie korytarze, skąd jest nazwa. Są to ciągi korytarzowe, które są ułożone równolegle, na najdłuższej z możliwych do wykorzystania osi budynku. Przykładem może być hostel, bądź biurowiec. Najbardziej popularnymi budynkami, są budynki mieszkalne, które mają zapewniać ludziom dach nad głową, a tym samy wiele pomieszczeń użytkowych, które są już zależne od naszych funduszy i od nieruchomości dostępnych na rynku pierwotnym. Wybudowanie budynku to wielka inwestycja. Konieczne jest to, byśmy byli finansowo przygotowani na realizację takiej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, jak drogie jest wybudowanie takiego budynku. Mamy kosztorys, z którego jasno wynikają koszty.

Dach

Zdecydowanie najważniejszy element składający się na budowlę. Jest to górne, krzywe, bądź płaskie pokrycie budynku, które ma na celu ochronę wnętrza przed opadami, śniegiem, czy gradem. Składa się z konstrukcji nośnej, jaką są wiązary drewniane, stalowe, bądź żelbetowe. Pokrywać go może dachówka, płyty azbestowe, papa, czy blacha. Niekiedy dachy mają we wnętrzach warstwę izolacji cieplnej, wyprowadzane są z nich niewielkie balkoniki, bądź przelotowe okna. Dach formowano już od starożytności, gdyż świątynie będące początkowo z drewna, a nie mające dachu, były za bardzo narażone na szkodliwość warunków atmosferycznych. Na pochylenie się połaci dachowych, największy wpływ miały podboje rzymskie, a także surowe warunki atmosferyczne. Górna część dachu nosi nazwę połaci dachowej, a dolna krawędź nazywane jest okapem. Występuje także kalenica, szczytnik, krokiew, czy jętka. Rozróżnia się dachy jednospadowe, dwuspadowe, kopertowe, cebulaste, błoniaste, iglice, czy popularne w średniowieczu wieże. Jeśli budujemy swój własny dom musimy określić, jaki dach ma być. Konieczne jest uwzględnienie tego w projekcie. Czasami od samego początku wiemy, jak ma wyglądać nasz dom, jaki ma być dach, jaki ma być jego kolor.

Więźba

Jest konstrukcją, składającą się z rożnych, zazwyczaj drewnianych elementów, mając wpływ na ukształtowanie całego dachu. Stanowi podstawy szkielet nie tylko dachu, ale także hełmu i kopuły, która dźwiga całość pokrycia. Wcześniej belki wiązar, ustawianych prostopadle d kalenicy, łączono za pomocą złączy ciesielskich. Niekiedy malowano je tak zwaną smołą, w celu zapobiegania przyczepiania się drewno jadów, które w dawnych czasach były bardziej powszechne, niż obecnie. Wyróżniamy więźbę krokwiową, połączoną z jętką, czy też storczykową. Obok więźb, które wykonuje się za pomocą drewna. Stosuje się więźbę stalową, która składa się z kratownic. Są one nitowane, bądź spawane. Wiązar jest podstawowym elementem nośnym, który ma niewątpliwy wpływ na całość. Posiada on kształt trójkąta w więźbie, składającego się z wielu ukośnych krokwi i tak zwanego tramu, czyli dostawionej belki poprzecznej. Używa się go równolegle, zwykle w odstępach jedno metrowych, w niektórych z rodzajów dachów, krzyżuje się ze sobą. Budowaniem dachu zajmują się dekarze. Jest to praca ciężka i niebezpieczna. Konieczne jest stosowanie zabezpieczeń. Nie każdy może zająć się robieniem dachów. Do tego niezbędna jest szeroka wiedza.

Kruszywo

Jest sypkim materiałem pochodzenia naturalnego, który otrzymuje się w wyniku skruszenia odpowiedniej ilości kamieni. Kamienie do tego procesu można uzyskać z natury, ale także można uzyskać sztucznie. Wykorzystuje się jako produkt pochodzący z skomplikowanych procesów przemysłowych, bądź gospodarczych. Do podstawowych i zdecydowanie najbardziej znanych kruszyw zalicza się piasek, żwir, cement, pyły, wszelakiego rodzaju gipsy i betony, a także tak zwane kamienie otoczaki. Kruszywa sztuczne to przede wszystkim żużel, gliniec, bądź inne materiały, których nie można znaleźć w naturalnym środowisku. Stosowane jest do produkcji betonów, zapraw, jako środek, którym można podsypać, przykładowo drogi, bądź środek, który można wymieszać z wodą, tworząc zaprawę. Niektóre z kruszyw wykorzystuje się przy tynkowaniu, wykonywaniu fundamentów, czy budowie dróg, a także mostów. Z kruszywem powiązany jest gruzobeton, będący lekkim materiałem, połączonym z cementem, opiłkami cegieł, a także połączonym z innymi wypełniaczami, jak pyły, czy piasek. Wszystkie niezbędne na budowie materiały budowlane można nabyć w sklepach budowlanych. Niektóre z nich są naprawdę drogie. Jednak bez takich materiałów nie ma szans na to, by wybudować dom.

Cegła jako materiał budowlany

Jako element budowlany, wykorzystywana jest już od najdawniejszych czasów. Kiedyś wykonywano ją ręcznie, a zajmowali się tym, tak zwani strycharze. Na stole strycharskim, układali formy i napełniali je gliną. Później było to wypalane w wysokiej temperaturze. Dodaje się obecnie do cegły różnych materiałów, w celu zróżnicowania, a także zwiększenia odporności mechanicznej. Trwałość potęguje wypalanie w piecu, a jeszcze lepiej jest wtedy, kiedy cegła najpierw wyschnie na słońcu. Dzięki takiemu zabiegowi nie pęknie podczas wypału, co ma później wpływ na trwałość ściany i ilości użytej zaprawy. Była od zawsze tanim surowcem, a to dzięki występowaniu wielu złóż gliny. Używa się ją nie tylko w celach budowlanych, ale też w dekoracyjnych. Cegły służą też jako podstawki, pod deski, czy jako prymitywna podłoga, na której można coś tymczasowo ułożyć. Niektóre cegły są glazurowane, szczególnie takich używa się do ścian wewnętrznych. Niekiedy stara ozdobna cegła, stanowi w celach dekoracyjnych jedną ze ścian domu. Cegły są bardzo różne. Różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale również i cenę. Nie możemy jednak oszczędzać na budowie domu. Budynek taki będzie nam służył przez kilkadziesiąt lat.

Metale

Dzięki temu, że dobrze przewodzą ciepło, odznaczają się wysoką kowalnością, a także pewnym współczynnikiem temperaturowym, który określa ich możliwości topienia się. Niektóre, takie jak żelazo, można przykładowo kuć, dopóki jest gorące, zresztą tak jak mówi przysłowie. Później już ten metal staje się elementem trwałym. Metale są nieprzezroczyste, mają charakterystyczny połysk, po którym większość z nich jest rozpoznawalna. Elektron y powodują, że pomiędzy składnikami żelaza, zachodzą reakcję, które mają główny wpływ na przewodnictwo cieplne. W temperaturze pokojowej wszystkie z metali, za wyjątkiem jednego jakim jest rtęć, występują w stałym stanie skupienia, który można przekształcić za pomocą temperatury. Często wykorzystuje się je w budownictwie, gdyż są niezwykle trwałym i dobrym materiałem. Można z nich wykonywać obicia, okucia, a także wszelakiego rodzaju konstrukcję. Dzieli się je na metale lekkie i ciężkie, co jest zależne od poziomu gęstości, jaką posiadają. Są rozpowszechnione w przyrodzie, a najczęściej uzyskuje się je pod postacią rud. Metale wykorzystywane są chociażby na budowach. Wszelakie konstrukcje, elementy fundamentów czy sufitów wykonywane są właśnie z różnych metalowych materiałów. Metal jest bardzo wytrzymały.

Drewno

Jest bez zwątpienia jednym z najbardziej znanych i rozpowszechnionych na szeroką skalę materiałów budowlanych, wykorzystywanych już od starożytności. Tworzone były z niego świątynie, które nie przetrwały do dziś dnia w pierwotnej postaci, ale możemy je oglądać w kamieniu. Drewno uzyskuje się w wyniku ścięcia drzewa. Musi być ono odpowiednio wysezonowane, w innym wypadku nie powinno się go używać. Mokre drewno ma skłonności do zmieniania swoich kształtów, a także do patrzenia się. Wykorzystuje się go do konstrukcji budowlanych, jakimi są więźby dachowe, czy inne konstrukcje i okrycia ścian w domach drewnianych. Niektóre rodzaje miękkiego drewna, jak lipa, czy osika, stosowane są w rzeźbie artystycznej. Miękki materiał jest podatny na obróbkę mechaniczną. Wykorzystuje się do niej zazwyczaj piły mechaniczne i dłuta. Kolejną dziedziną w jakiej wykorzystuje się drewno, jest malarstwo. Z jego pomocą wykonuje się płyty pilśniowe, czy dykty, pozwalające na nałożenie na nich gruntów, co umożliwia malowanie. Wiele domów, w jakich mieszkamy wykonane są właśnie z drewna. Dawniej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było podstawowym materiałem budowlanym. Zdecydowana większość domów powstawała właśnie z drewna – zdrowego, odpornego i trwałego na uszkodzenia.

Glina

Materiał występujący w naturze, niekiedy w miejscach będących obok wód, gdyż muszą być to tereny grząskie. Glina w ziemi układa się zazwyczaj około jednego metra pod poziomem skorupy ziemskiej. Zawiera często domieszkę piasku, drobnoziarniste kamienie, czy inne naturalnie występujące w środowisku materiały. Jest materiałem, który wykorzystywano i nadal wykorzystuje się w budownictwie do produkcji cegieł. Po wypale zyskiwała ona odporność mechaniczną, a w połączeniu z zaprawą, dawała trwały mur. Podobnie jest dzisiaj, z tym że bardziej się ją modyfikuje. Glinę w przyrodzie, można znaleźć zarówno tłustą, jak i suchą. By je uśrednić do pierwszej należy dodać gips, natomiast do drugiej zwykłą kuchenną sól. Glina zawiera także węglany wapnia, najczęściej jest to magnez i siarczan. Po rozrobieniu z wodą, bądź solą, staje się plastyczna, co wykorzystuje się w rzeźbie, czy przygotowaniu ornamentów pod elewacje. Ma szerokie zastosowanie w ceramice do produkcji dachówek, czy figurek, bądź nawet doniczek. Oglądając dokumentalne firmy chociażby o wioskach afrykańskich dostrzec możemy, że domy budowane w takich miejscach wykonywane są właśnie z gliny. Jeżeli glina jest odpowiednio wzmocniona wówczas takie domy są naprawdę dosyć trwałe.
Strona 5 z 10« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »
line
Designed by Elegant Themes