Dach

Zdecydowanie najważniejszy element składający się na budowlę. Jest to górne, krzywe, bądź płaskie pokrycie budynku, które ma na celu ochronę wnętrza przed opadami, śniegiem, czy gradem. Składa się z konstrukcji nośnej, jaką są wiązary drewniane, stalowe, bądź żelbetowe. Pokrywać go może dachówka, płyty azbestowe, papa, czy blacha. Niekiedy dachy mają we wnętrzach warstwę izolacji cieplnej, wyprowadzane są z nich niewielkie balkoniki, bądź przelotowe okna. Dach formowano już od starożytności, gdyż świątynie będące początkowo z drewna, a nie mające dachu, były za bardzo narażone na szkodliwość warunków atmosferycznych. Na pochylenie się połaci dachowych, największy wpływ miały podboje rzymskie, a także surowe warunki atmosferyczne. Górna część dachu nosi nazwę połaci dachowej, a dolna krawędź nazywane jest okapem. Występuje także kalenica, szczytnik, krokiew, czy jętka. Rozróżnia się dachy jednospadowe, dwuspadowe, kopertowe, cebulaste, błoniaste, iglice, czy popularne w średniowieczu wieże. Jeśli budujemy swój własny dom musimy określić, jaki dach ma być. Konieczne jest uwzględnienie tego w projekcie. Czasami od samego początku wiemy, jak ma wyglądać nasz dom, jaki ma być dach, jaki ma być jego kolor.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes