Cement

Występuje jako jedno z twardych spoiw, używanych w przemyśle budowlanym, które po zmieszaniu z wodą, daję twardość, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Używany w przemyśle budowlanym, głównie do wykonywania tynków, zapraw, betonów, czy zalewania fundamentów. Otrzymuje się go poprzez wypalanie w wysokiej temperaturze, a następnie poprzez zmielenie jego składników, co jeszcze bardziej go wzmacnia. Istnieje kilka rodzajów i odcieni cementu. Wszystkie jednak zamykają się w skali szarości, ale istnieje możliwość cementu barwionego, a konkretniej tynku. Cement portlandzki, jest uzyskiwany poprzez prażenie, z drobnych margli, a także wapieni, które się miesza z gliną. Cement anhydrytowy otrzymuje się z siarczanu wapienia z dodatkiem katalizatorów. Cement glinowy otrzymuje się w wyniku zmieszania się wapienia z tak zwanym boksytem. Kolejnym może być cement hutniczy, który jak sama nazwa wskazuje jest używany przez klasę robotnicze, wykorzystuje się do niego miałki żużel wielkopiecowy, a także klinkier cementu portlandzkiego. Taki cement dostępny jest w wielu sklepach budowlanych czy hurtowniach. Można również pokusić się o wykonanie go samemu. Trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes