Balustrada

Mianem tym określa się ogrodzenie mające charakter zabezpieczenia. Balustrada, bo właśnie o tym pojęciu mowa w niniejszym artykule, to element związany nie tylko z balkonami, ale również z tarasami, dachami, schodami. Warto wspomnieć o tym, że balustrada także jest kojarzona z mostami, czy też wiaduktami. Element, o którym mowa, to swego rodzaju forma zabezpieczenia. Ma ona dwojaki charakter, bowiem może być pełna, albo ażurowa. Balustrada jest umieszczana najczęściej na krawędzi pewnego elementu, który ma być w ten sposób ochroniony, czy też zabezpieczony. Oprócz tego, że balustrada pełni funkcję ochronną, często, a może przede wszystkim, bywa również wyjątkową ozdobą. Element o którym mowa, bywa także wykorzystywany do innych celów. Mianowicie chodzi o fakt, że balustrada jest rzeczą, która czasami traktowana jest jako przegroda pomiędzy pewnymi pomieszczeniami. Przykładem takiego zastosowania omawianego elementu, jakim jest balustrada, może być chociażby kościół. W niniejszym przypadku, ten budowlany składnik oddziela często prezbiterium od nawy. Balustrady maja specyficzny wygląd. Często są elementem ozdobnym. Musi być wykonana z konkretnych materiałów, chociażby metalowych. Dzięki temu jest trwała.

Comments are closed.

line
Designed by Elegant Themes